درباره ناب تهران بیشتر بدانید

درباره ناب تهران بیشتر بدانید

شهر تهران به عنوان پایتخت ایران از ۲۲ منطقه شهری تشکیل شده است که بیش از ۳۰۰ هزار واحد صنفی از ۱۳۷ صنف در آن فعالیت میکنند.
هر منطقه شهری این ابر پایتخت، جمعیتی برابر با یک شهرستان مستقل را در خود جا داده است که رقابت تبلیغاتی صنوف به اشکال مختلف در این شهر خودنمایی میکند که جای خالی راههای شناخت مشاغل سرآمد و خاص باعث گردید تا تیم اجرایی ناب تهران مدل جشنواره ای نوینی را تدوین نماید تا در هر منطقه شهر تهران از بین ۷ صنف منتخب، یک واحد صنفی که براساس معیارهای از پیش تعیین شده شناسایی خواهد شد، انتخاب و معرفی شود.
در فاز نخست، از بین ۱۳۷ عنوان صنفی فعال در تهران، ۷ صنف جامعه مورد هدف صنفی ناب تهران می باشد که پس از شناسایی و انتخاب، «نشان انتخاب برتر» هر منطقه به منتخب هر صنف اهدا خواهد شد.

ارسال نظر :

نظرات (0)